Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ta biết em đã một lần dang dở
mối tình đầu trong lúc tuổi ngây thơ
mang đau thương theo năm tháng dật dờ
gom kỷ niệm em gi chép thành thơ ...

Hits: 3453 URL: http://lmstflorida.com/?433