Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khi con tim biết yêu thì như tên cắm vô tim
Vòng tay ôm khối đau thương
Quằng đôi vai gánh thê lương ....

Hits: 3194 URL: http://lmstflorida.com/?438