Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đố ai cấm sao được tình duyên ?
Khi trao nhau dòng máu, câu nguyền
Vì tình yêu cao đẹp thiêng liêng
Vì tình yêu riêng của chúng mình ....

Hits: 3266 URL: http://lmstflorida.com/?439