Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ông mặt trời là cha của bé,
Ngôi trường là kỷ niệm êm đềm
Bông hoa kia là em của chị,
Trái đất này là mẹ của em.....

Hits: 2974 URL: http://lmstflorida.com/?444