Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đếm nay đếm sao trời rơi rụng
Ta chưa ra ma và ta cũng chẳng còn ta
Tiếc muốn khóc em không còn ngây dại
Muộn màng rồi ta tức tưởi làmn thơ ...

Hits: 2823 URL: http://lmstflorida.com/?446