Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sáng sớm mưa ngâu mài chẳng nghỉ
Đêm khuya, gió chướng chuốt không ngừng
Càng ngày danh tiếng càng xa vọng
"Tuổi trẻ tài cao" đáng chúc mừng!

Hits: 2659 URL: http://lmstflorida.com/?448