Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trong đêm thánh bao nhiêu tội lỗi
Sống điên cuồng nam nữ loạn dâm
Tham, sân, si, chiến tranh, tàn sát
Ôi loài người khắp chốn trần gian! ...

Hits: 3839 URL: http://lmstflorida.com/?458