Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em còn nhớ đêm Noel năm đó
Anh cùng em đi dự lễ Giáng Sinh.
Em nói nhỏ đọc chung kinh anh nhé
Sao đêm nay quạnh quẽ có riêng mình ...

Hits: 3649 URL: http://lmstflorida.com/?466