Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đêm Giáng Sinh, Ta ngồi trong hố
Mắt dõi theo từng tràng pháo nổ
Hỏa châu lên sáng tỏ ngập hình hài
Quanh bìa rừng từng những gốc gai
Ta sẳn sàng cho trận đánh đêm nay
Địch đến rồi súng nổ đạn bay ...!!!

Hits: 3102 URL: http://lmstflorida.com/?469