Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Viết theo một chuyện thật. Cô gái là một đứa con rơi của một lính Mỹ ở Việt Nam. Cô gái bị mù cặp mắt vì bị kiến lữa đụt khoét khi bị mẹ lén bỏ dưới chân một cầu hang lúc còn sơ sinh. Cô gái bị lợi dụng để được đến Hoa Kỳ theo diện con lai cùng với một gia đình đông người. Cô gái bi lợi dụng tuổi thanh xuân trong mù lòa .....

Hits: 3270 URL: http://lmstflorida.com/?47