Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Làn gió thu chiều như bốn phương
Ôi! dòng nước mắt khóc quê hương
Lệ rơi từng hạt tràn trên gối
Trời đất buồn đau nỗi đoạn trường ...

Hits: 3114 URL: http://lmstflorida.com/?475