Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngày tháng trôi qua đến cuối ngày trong năm
Ngài đã ban cho sanh linh còn sự sống
Phải biết tôn vinh, cùng cám ơn Ngài
Chúa Cả trên cao, Thượng Đế Toàn Năng!

Hits: 4132 URL: http://lmstflorida.com/?476