Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vui vẻ người người quăng nhọc mệt.
Thỏa thê kẻ kẻ ném phong trần.
Ba ngày tết nhứt dư chè chén,
Mừng chúc đồng bào vạn vạn an.

Hits: 3028 URL: http://lmstflorida.com/?502