Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

VẠN vật giao hòa xua bế tắc
SỰ tình cùng cực hóa hanh thông
NHƯ đêm nhằm giúp ngày thêm sắc
Ý chúc tình xuân thỏa ước mong ..

Hits: 3065 URL: http://lmstflorida.com/?507