Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngàn năm giọt nước có buồn không?
Ngàn năm ai hỏi Nắng sao hồng?
Sao Mây màu trắng bay không mỏi?
Khi Lá lìa cành cây nhớ không?

Hits: 2975 URL: http://lmstflorida.com/?508