Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Phát tài và hạnh phúc
Quanh năm chẳng ưu phiền
Dù trăm điều đau khổ
Dù dòng đời truân chuyên ....

Hits: 3888 URL: http://lmstflorida.com/?513