Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ơi anh! vờ yêu nhau đi
Lỡ mai tóc trắng còn tình ôm theo
Lời trao nỗi nhớ vượt đèo
Sóng xô đời sóng, ngã nhào đời em ...

Hits: 3200 URL: http://lmstflorida.com/?519