Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đầu năm tôi viết lời tâm sự
Gửi bạn bè xa tận chân mây
Đập vỡ gương xưa tìm lấy bóng
Chiến bào đâu một chút hương này ...

Hits: 4432 URL: http://lmstflorida.com/?520