Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mười năm món nợ vô hình
Theo ta khắp nẻo gập ghềnh khói sương.
Mười năm bỗng mõi phố phường
Cành xoan tím nụ vô thường ... Đợi ta!

Hits: 3197 URL: http://lmstflorida.com/?523