Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Rồi lúc anh đến thấy tim bồi hồi ngay
Hình dáng yêu kiều của em làm si mê
Mình hứa xây đắp giấc mộng cho sau nầy
Hôn anh em nói chỉ yêu mình anh thôi .....

Hits: 3032 URL: http://lmstflorida.com/?53