Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em đi chiều gió lộng
Nghe hồn vẫn còn đau
Thời gian chìm ý sống
Thôi cũng đành xa nhau ...

Hits: 3503 URL: http://lmstflorida.com/?544