Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đã lỡ rồi em ngày chợt thức
Mặt trời ngũ dậy ngóng tìm ai
Phải chăng chiếc bóng mồ côi đó
Còn lạc đâu đây vệt nắng dài ...

Hits: 3151 URL: http://lmstflorida.com/?549