Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi muốn gởi đến người đó lời chân thành cám ơn
Bởi vì anh đã cho tôi thấy được tình người trên
quê hương của tôi trong những ngày cuối cùng của tháng tư 1975

Hits: 3887 URL: http://lmstflorida.com/?552