Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc




Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Giấc mộng giải si đàn trẻ dại,
Con đường khai sáng lớp người thông.
Năm mươi năm cũ còn văng vẳng,
Ứớc vọng xua tan dị hóa đồng ...

Hits: 2573 URL: http://lmstflorida.com/?558