Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi nhìn bé tuổi trạc chừng năm, sáu
Bỏ thơ ngây xông xáo giửa chợ đời
Trong lứa tuổi còn rong chơi đánh đáo
Tại vì đâu gian khổ hỡi trời ơi!? ...

Hits: 3533 URL: http://lmstflorida.com/?559