Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Gọi em biển khơi thủy triều xuôi ngược
Trăng tròn, mộ khuyết em lạc cuối trời
Gọi em, gọi em bốn mùa trăn trở
Nhỏ thêm giọt lệ chìm vào thiên thu ...

Hits: 3266 URL: http://lmstflorida.com/?560