Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhớ rồi mưa, giọt tháng năm
Như nước mắt đọng lưng tròng chia ly
Buồn rồi người tiễn người đi
Tiễn đưa tiếng nấc vọng từ trại giam ...

Hits: 3818 URL: http://lmstflorida.com/?561