Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ba mươi năm còn đó một niềm đau
Chiếc xuồng con nhớ bến cũ nghẹn ngào
Sông Bến Hải hôm nào phân giống Lạc
Chừ đại dương, chim Việt cách biệt nhau ...

Hits: 4160 URL: http://lmstflorida.com/?563