Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Về với anh!
Mõi mòn trông chờ em về với anh
Ngày đêm em ơi!
Anh trông, anh ngóng đã vạn ngày rồi
Thu qua, đông đến cứ lạnh lùng trôi ....

Hits: 3693 URL: http://lmstflorida.com/?58