Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngày xưa anh hứa đợi chờ
Dù cho sông lỡ đôi bờ cách ngăn
Ngày xưa anh đã bao lần
Nụ hôn chia cách tưởng chừng mất nhau ...

Hits: 3084 URL: http://lmstflorida.com/?586