Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khi ta về đất
Tình sẽ đi hoang.
Chỉ thơ ở lại,
Làm quà nhân gian.....

Hits: 3251 URL: http://lmstflorida.com/?588