Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khắc ghi, khắc ghi trọn đời
Bóng em, bóng người yêu bé nhỏ
Ngàn năm còn mãi viết tên em trong tim anh
Trách chi người hỡi, đớn đau cho lòng người trai !..

Hits: 3131 URL: http://lmstflorida.com/?599