Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đây là chuyện thật xảy ra ở thành phố New York vào tháng giêng năm 1998.
Cô gái nầy qua đời sáu tháng sau, lúc tuổi chưa đến mười sáu .

Hits: 3500 URL: http://lmstflorida.com/?605