Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bìm bịp kêu em rưng rưng tiếng khóc
Sợ đêm dài ác quỉ đến tìm vui
Năm, bảy tuổi đành chôn vùi mơ ước
Tội tình chi đời em quá ngậm ngùi! ...

Hits: 3025 URL: http://lmstflorida.com/?612