Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhìn nhau hồn chơi vơi
Nhìn nhau một lần thôi
Bao câu chẳng thành lời
Ngày mai đường chia đôi ...

Hits: 2728 URL: http://lmstflorida.com/?614