Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hỡi đồng hương mọi chân trời rộng bao la
Ta sẽ trở về, sẽ trở về dựng xây Cộng Hòa !
Hỡi đồng hương đừng quên rằng quê hương xa
Xơ xát, tiêu điều rất mong chờ vòng tay bao la !

Hits: 3359 URL: http://lmstflorida.com/?617