Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhìn xa để trông thấy xa triền miên
Nhìn xa để tâm trí thêm bình yên
Nhìn xa để cho biết thêm trời cao, để cho biết thêm đời mau, để không đắn đo đời sau ....

Hits: 2785 URL: http://lmstflorida.com/?618