Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cha à! Mặt trời hấp hối non tây
Vàng - tím - đỏ - xanh - xám...cuối ngày
Con nhớ cầu vồng Quê - ngũ sắc
Mà nay Cha ngủ mãi nơi này ...!

Hits: 2942 URL: http://lmstflorida.com/?626