Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đêm nay thăm mộ giữa sương mờ
Tượng hồn bia đá lạnh bơ vơ
Ngọn cỏ long lanh không tiếng động
Mộng đời nhớ lại thấy ngu ngơ ....

Hits: 3008 URL: http://lmstflorida.com/?627