Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngẩn ngơ gợi nhớ tình Cha
Chén trà thay nén hương sa dâng đầy
Giỗ Cha gửi tấm lòng này
Để lòng thương nhớ bay theo hương trà ....

Hits: 2974 URL: http://lmstflorida.com/?629