Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em về với người cổ tích
Bỗng đâu chân bước rã rời
Người ơi hãy chờ em với
Đừng bay ngược gió trăng rơi ...

Hits: 3145 URL: http://lmstflorida.com/?635