Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cô gái Bắc Kỳ đáng thương yêu
Tình anh sưởi ấm lúc cô liêu
Đừng mang đi ép trong trang giấy
Để nở trên môi đượm yêu kiều ...

Hits: 3198 URL: http://lmstflorida.com/?640