Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hãy cất tiếng ngọt ngào tươi mát
Ngâm bài thơ, ca hát, đọc văn,
Khen công sáng tác nhọc nhằn,
Hiến đời vĩnh viễn món ăn tinh thần ....

Hits: 4514 URL: http://lmstflorida.com/?641