Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ta với người hận mãi tháng Tư
Chia nhau giọt nước ở trong tù
Chia từng hạt gạo, từng viên muối
Chia cả niềm đau kẻ tội tù ....

Hits: 4867 URL: http://lmstflorida.com/?645