Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thơ tôi viết có người phê: "độc quá"
Nọc cobra, thạch tín thấm từng lời
Tôi cười khẽ nhún vai xua bực dọc
Đã không là tri kỷ, dễ hiểu thôi! ...

Hits: 3042 URL: http://lmstflorida.com/?649