Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Từng nhịp thở ngấm vào tim đau xót
Mưa thành nguồn đọng lại giọt thu ba
Trời băng giá khúc tiêu sầu não ruột
Ngấm bao la vào tận thủy xương người ...!

Hits: 3707 URL: http://lmstflorida.com/?650