Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cuộc tình duyên cuộc tình thơ ngắn ngủi
Đã đi qua như một điệp khúc buồn
Chẳng còn tiếng đọc thơ tiếng đàn tiếng hát
Em thẫn thờ đêm đêm vẫn ngóng trông ...

Hits: 4567 URL: http://lmstflorida.com/?653