Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em nép bên ta ngượng ngùng e thẹn
Ghế đá buồn giây phút tạ từ nhau
Nước mắt không rơi nhưng lòng ngào nghẹn
Xa nhau rồi nhớ mãi mối tình sầu ...

Hits: 3711 URL: http://lmstflorida.com/?656