Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đã từ lâu như cánh bướm nhẹ vờn
Bay, bay mải, rồi chết trong lặng lẽ
Mhư mây bay , không biết lúc nào ngừng
Bay, bay mải, rồi chết trong lặng lẽ ...

Hits: 3141 URL: http://lmstflorida.com/?657