Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngàn lau xao xác thuyền xa khuất
Biển động trùng trùng khói sóng bay
Nước biếc mênh mông, sầu chất ngất
Hương tình ngày cũ tan như mây .....

Hits: 3174 URL: http://lmstflorida.com/?662